CDIAP DEL BERGUEDÀ

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Berguedà

 
Els CDIAP,  Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, formen part del Departament de  Drets Socials i n’hi ha més de vuitanta centres repartits per tot el territori.  L’atenció és pública, gratuïta i universal.
 
 
 
A QUI VA ADREÇAT?
És un servei que està adreçat als nens de zero a sis anys amb algun tipus de dèficit i/o trastorn en el seu desenvolupament o amb risc de patir-lo, qualsevol que sigui el seu grau d’afectació.
 
 

OBJECTIUS

  • Atenció global dels nens que presentin algun tipus de dificultats en el seu desenvolupament i/o que tinguin el risc de patir-la.Atenció
  • Orientació i suport de la família. Col·laboració amb els altres professionals que atenen als nens: educadors, mestres, pediatres, assistents socials…
  • Intervenció en programes de prevenció i detecció.